cropped-logometgravurealleen-1.png
Sint-Hubertusprocessie Elewijt

Het parkoers

Het parkoers van de processie is in de loop der jaren nagenoeg ongewijzigd gebleven. Vertrek op het kerkplein richting Sweynbeerstraat (vroeger langs de steenweg totdat het drukke verkeer dit niet meer toeliet), dan rechtsaf naar de Diependaalstraat, de Driesstraat, de Pater Penninckxstraat en via het Molenveld terug naar de kerk. Een tocht van zo’n twee kilometer.

Dit parkoers werd in 2023 aangepast omwille van wegenwerken:

Langs het parkoers staan traditiegetrouw drie mooi versierde rustaltaren opgesteld: in de Diependaalstraat, op de hoek Driesstraat-Vinnestraat en het kapelletje van O.L.Vrouw op de hoek van de Pater Penninckxstraat.

Bij elk rustaltaar wordt een korte serenade gegeven door de jachthoornblazers en wordt de zegen met het Heilig Sacrament sfeervol begeleid door de Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus. De processie vertrekt na de eucharistieviering van 9 uur en de zegening van de dieren. Ze komt terug toe aan de kerk omstreeks 12 uur, waar nog een slotplechtigheid plaatsvindt met het ‘tantum ergo’, de zegen met het H. Sacrament en een laatste hulde aan de patroon van de parochie. Na afloop worden Hubertuskoekjes uitgedeeld aan de deelnemers en is iedereen welkom op de receptie in feestzaal In Den Prins.

Het processiecomité stelt vaandels ter beschikking om de huizen langs het parkoers mee te versieren en aan vele huizen hangt de vlag uit waardoor de straten een feestelijke indruk maken. Hier en daar worden ook de straten feestelijk versierd met zand, groen en/of bloemen.

Een beeld van het H. Hart of van O.L.Vrouw tussen twee brandende kaarsen voor het raam plaatsen maakt eveneens deel uit van de godvruchtige traditie.

Het processieteam zet zich elk jaar in om deze mooie traditie in stand te houden en de processie tot een succes te maken. Elewijt is trouwens in België één van de laatste plaatsen waar nog een Sint-Hubertusprocessie uitgaat.

Bron: Sint-Hubertusprocessie Elewijt – artikel in de nieuwsbrief van de Semse mei 2023